Wszystkie płatności dokonywane są z góry za dany miesiąc.
Wejścia na zajęcia tylko po opłaceniu i okazaniu karnetu.
Wpisowe płatne jednorazowo w wysokości 40 zł w ramach czego otrzymujemy kartę członkowską + koszulkę klubową.

Karnet ważny 30 dni od daty zakupu.

CENNIK SPORTY WALKI/CROSS/WESOŁA RODZINA

T1 T4 T8 OPEN
25 PLN 70 PLN 90 PLN 110 PLN
1 wejście 4 wejścia 8 wejść w tym
opengym

+40 PLN OpenGym (dla wariantu T4, T8 i OPEN)

Wesoła Rodzina – cena za spotkania za dziecko i rodzica.
Rodzice kupując karnet dziecku + Open Gym mogą korzystać z sali funkcyjnej podczas zajęć ich dziecka.

PAKIETY

SPORT RODZINA
200 PLN 300 PLN
Open sporty
walki + kettlebell
open
3 osoby
open na wszystkie
zajęcia